Het leveren van een totaalpakket gaat verder dan alleen het leveren van het materiaal!

In de Arbo-wet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, zijn gegarandeerd.
Daarom bieden wij u de mogelijkheid aan om uw chauffeurs, aan wie steeds hogere eisen gesteld worden als het gaat om veilig en verantwoord met de autolaadkraan te werken, de benodigde opleidingen te laten volgen bij The Crane Academy.

Veilig werken met de autolaadkraan

Als een chauffeur de autolaadkraan bedient is de werkgever volgens de Arbowet verplicht aan te tonen dat de werknemer voldoende geschoold is. De nadruk van de cursus ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan grote risico’s met zich meebrengt.
Door het volgen van deze cursusdag is het mogelijk om deze dag (7 uur) bij te laten schrijven voor CODE 95 (chauffeurs diploma).

Veilig aanslaan van lasten

Deze cursus is niet alleen geschikt voor chauffeurs die met een autolaadkraan werken, maar voor iedere medewerker die hijslasten aanslaat.Aan het verplaatsen van lasten zijn risico’s verbonden. Een last kan bijvoorbeeld verkeerd worden aangeslagen, met als gevolg dat hij uit de kraan of takel kan vallen. Om hijsincidenten te voorkomen, is onder andere een goede communicatie, een juist keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten belangrijk. Na het volgen van de cursus ‘Veilig aanslaan van lasten’ kunnen werknemers op een veilige, verantwoorde en efficiënte manier aan het werk. Door het volgen van deze cursusdag is het mogelijk om deze dag (7 uur) bij te laten schrijven voor CODE 95 (chauffeurs diploma).

Machinist autolaadkraan met hijsfunctie TCVT-certificaat, W4-04

De autolaadkraan is één van de belangrijkste hulpmiddelen op een vrachtauto om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen. Daarnaast worden autolaadkranen regelmatig gebruikt voor hijswerkzaamheden, bijvoorbeeld in de bouw.In deze opleiding wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het opstellen en bedienen van de kraan, de stabiliteit, belastbaarheid en de technische systemen, maar ook aan het werken met goedgekeurde hijsgereedschappen en een goedgekeurde autolaadkraan. De nadruk van de opleiding ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan- en hijsgereedschappen grote risico’s met zich meebrengt.

Op de laatste dag wordt door een onafhankelijk examenbureau een theorie- en praktijkexamen afgenomen.
Deze cursus bedraagt 7 werkdagen, te weten 6 instructiedagen en 1 dag theorie- en praktijk.
Door het volgen van deze cursus is het mogelijk om 21 uur bij te laten schrijven voor CODE 95 (chauffeurs diploma).

Geïnteresseerd, neem contact met ons op via info@thecraneacademy.nl of bel met 013-8000210